Nieuws Actueel

Leefbaar Rotterdam houdt PVV-vriend buiten de deur

Van onze redactie 13 september 2015

Image 5235807

Een 'spion' in de keuken op weg naar de raadsverkiezingen van 2018, wanneer hij vrijwel zeker zal 'samenspannen' met de bloedbroeders van de PVV? Dat onheilspellende vooruitzicht heeft de afgelopen drie weken alle alarmbellen doen afgaan bij Rotterdamse grootste coalitiepartij Leefbaar. Jeffrey Rijken (30) zat ruim twee jaar namens Leefbaar in de Rotterdamse gemeenteraad. Een onverkiesbare plaats (18de) op de kandidatenlijst dreef hem in de armen van de politicus, die hij beschouwt als de 'enige echte' erfopvolger van Pim Fortuyn: Geert Wilders. Namens diens PVV zit Rijken - 'Jef' voor vrienden en bekenden - sinds dit voorjaar in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Lid van Leefbaar is Rijken echter nog altijd en op basis van zijn plaats op de kandidatenlijst is Leefbaar verplicht hem een zetel toe te kennen als een van de zittende raadsleden afhaakt. Dat scenario dreigt, zo blijkt, nu Reinier de Jong intern te kennen heeft gegeven dat hij zijn drukke baan als KLM-piloot niet langer kan en wil combineren met het raadswerk voor Leefbaar. Hij overweegt om op te stappen.Niets aan de hand, ware het niet dat 'eerste reserve' Norbert Swaneveld niet beschikbaar is. Hij is sinds ruim een jaar actief als gebiedsvoorzitter in IJsselmonde en dat bevalt hem opperbest. Hij weigert die positie op te geven. En dus komt Rijken in beeld, tot schrik van alles en iedereen die betrokken is bij Rotterdams grootste coalitiepartij: Leefbaar vreest een 'Paard van Troje' binnen te halen.

Nu Rijken zijn hart immers heeft verpand aan Wilders vormt hij een potentieel electoraal gevaar voor Leefbaar. ,,Jeffrey zou ongestoord kunnen rondsnuffelen in de keuken en gevoelige informatie, bijvoorbeeld over de komende verkiezingscampagne, zo kunnen doorspelen aan Wilders,'' zegt een bron. ,,Leefbaar is dus wel gek als ze hem die zetel geven.''Bovendien brengt de rentree van Rijken de toch al wankele coalitie (een minimale meerderheid met slechts 23 van de 45 raadszetels) in gevaar, zo beseffen de Leefbaren. Niets voor niets kijken de partijleiders Pechtold (D66) en Buma (CDA) vanuit Den Haag met bovengemiddelde belangstelling mee naar de verwikkelingen binnen het Rotterdamse verstandshuwelijk. Leefbaar mag dan conservatief-rechts zijn en, zoals dezer dagen het geval is, een 'hard standpunt' innemen over asielzoekers, de partij is niet zo 'rabiaat en onverzoenlijk rechts' als de PVV.Door de terugkeer van Rijken te gedogen, zouden D66 en CDA de eigen politieke geloofwaardigheid op het spel zetten, ook richting de eigen achterban. Met alle gevolgen van dien, die ook in 'Den Haag' zullen doorklinken.Kortom: de 'PVV-vriend' Rijken moet koste wat kost geweerd worden en Leefbaar zet zwaar geschut in om het politieke voortbestaan veilig te stellen. Zowel partijleider en wethouder Joost Eerdmans als fractievoorzitter Anton Molenaar praat persoonlijk in op Rijken: doe niet alleen ons, maar ook jezelf een plezier en neem officieel afstand van je plaats op onze kandidatenlijst. Please?Tot hun verbazing kost het de Leefbaar-voormannen niet eens al te veel overredingskracht om Rijken te vermurwen. Hij blijkt zelf ook niets (meer) te voelen voor een politieke rentree in zijn woon- en geboorteplaats, zo laat hij weten. Hoezeer hij ook van de Rotterdamse politiek houdt. Eerdmans en Molenaar reageren opgelucht. Rijken heeft de stalorders van de PVV-partijtop goed begrepen: Wilders en de zijnen willen het spel 'fair' spelen op weg naar de raadsverkiezingen van 2018 en hebben bovendien een bloedhekel aan 'zetelroof'.

De PVV is de laatste jaren meer dan eens onaangenaam verrast door dissidente fractiegenoten (Roland van Vliet, Louis Bontes, Joram van Klaveren), die ondanks hun breuk met de partij krampachtig vasthouden aan hun plek in de Tweede Kamer. Wilders op zijn beurt zou dus ook zijn geloofwaardigheid in de waagschaal leggen als hij Rijken toestemming zou geven om als 'mol' de gelederen van Leefbaar te 'versterken'.Afgelopen woensdag komt Rijken zijn toezegging formaliseren op het stadhuis aan de Coolsingel. In de werkkamer van Eerdmans ondertekent hij een brief, waarin hij officieel afstand doet van zijn plaats op de Leefbaar-lijst. Molenaar erkent 'zeer aangenaam verrast' te zijn door 'de open en volwassen houding van Jeffrey'. ,,Hij heeft de tegenwoordigheid van geest om te beseffen dat zijn terugkeer onherroepelijk zou leiden tot politieke spanningen.'' Coalitiegenoten CDA en D66 hebben volgens Molenaar echter geen druk op hem uitgeoefend om Rijken buiten de deur te houden.Rijken zelf reageert laconiek. ,,Ik wil de stabiliteit van de coalitie en daarmee die van de stad niet in gevaar brengen. Het risico dat D66 en CDA rare bokkesprongen zouden gaan maken, was me te groot. Dat zou de PvdA in de kaart spelen en dat is wel het laatste wat ik wil.''Of Reinier de Jong opstapt, is vooralsnog onduidelijk. Zijn opvolger staat in elk geval klaar: marktkoopman Benvenido van Schaik. Een Leefbaar-man in hart en nieren.