Nieuws Actueel

Leegstand in Brabant: 2.530 voetbalvelden

Meer dan twaalf miljoen vierkante meter van de Brabantse winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen en boerderijen staat leeg. Ter indicatie: dat staat gelijk aan pakweg 2.530 voetbalvelden. Of: 91.700 huizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie, die met de toenemende leegstand de strijd aanbindt. Dat schrijft het Brabants Dagblad.

Richard Clevers | Foto: Jan van Eijndhoven 10 oktober 2016

Leegstand Brabant herbestemmen

Van de winkels staat nu twaalf procent leeg. Van de kantoren zeventien procent. En van de bedrijfsgebouwen zestien procent. De leegstand van agrarische gebouwen bedraagt nu nog acht procent, maar loopt naar verwachting op tot 25 procent in 2030.

Herbestemmen

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) spreekt van een leegstand 'waar je u tegen zegt'. De provincie wil dat gemeenten hun bouwplannen kritisch tegen het licht houden. In plaats van groene weilanden volbouwen, kunnen ze beter eerst kijken of de lege panden gebruikt kunnen worden. 'Herbestemmen is het nieuwe bouwen', aldus de provincie.

Behoefte aan woningbouw

"Op een punt kunnen we nog van geluk spreken. Dat is dat er een grote behoefte is aan woningbouw", aldus Van Merrienboer. Volgens de provincie moeten er 100.000 huizen bijkomen, tot en met 2025. Voor de helft van dat aantal moeten nog plannen worden gemaakt. Leegstaande panden kunnen daarvoor bij uitstek geschikt zijn.

Groene energie

In een plan dat gisteren onthuld werd, belooft de provincie hulp aan gemeenten. Er komt geen grote geldpot om de leegstand op te lossen. Wel levert Brabant kennis en wordt meegezocht naar bestaande geldpotjes om goede plannen, bijvoorbeeld op het gebied van groene energie, mogelijk te maken. Zo kan de provincie initiatieven steunen van boeren die een gebouw slopen om er een zonneweide te laten verrijzen.

Taskforce

Gemeenten met veel leegstand op boerderijen hebben de provincie bovendien gevraagd om een taskforce op te richten. "Die moet onderzoeken wat er nodig is om het tij te keren", zegt Van Merrienboer. "Ze kunnen niet allemaal zorgboerderij worden."

Harde afspraken

Op winkelgebied geldt in Brabant al langer een harde afspraak: er mag geen winkelmeter meer bijkomen. Buurgemeenten moeten hierover afspraken maken in zogeheten detailhandelsvisies. "We zullen daar ook echt strikt op toezien", kondigt Van Merrienboer aan.

Extra hulp

Vier gemeenten, waaronder Boxtel en Loon op Zand, krijgen bovendien extra hulp. Daar worden bijvoorbeeld experts ingevlogen die meedenken over het probleem van lege winkels. Andere gemeenten moeten daar weer van leren.

Gerelateerde artikelen

DeWinkelmeiden: Van leegstand naar pop-up stores

Voormalig wijnhandelaar halveert leegstand

'Tekort aan nieuwe kantoren in grote steden'