Nieuws Actueel

Leerlingen maken rekentoets beter dan vorig jaar

Van onze redactie 26 juni 2015

Image 5032247

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van dit jaar, in de Voortgangsrapportage Rekenen. De Onderwijsminister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker stuurden die naar de Tweede Kamer.De toets wordt komend schooljaar verplicht voor alle leerlingen op de hoogste niveaus van het vmbo, de havo, het vwo en mbo niveau 4. Wie de toets niet haalt, krijgt geen diploma. De rekentoets wordt in het examenjaar of het jaar daarvoor afgenomen.Onderzoek naar de toets in opdracht van het ministerie van Onderwijs liet eerder zien dat de toets als moeilijk wordt ervaren, te 'talig' was, erg lang is en dat terugbladeren in de opgaven niet kan.Kale sommenDat gaat verbeteren: het aantal 'kale' sommen neemt toe en bij opdrachten die wel tekst bevatten, wordt extra gelet op de formulering, zo wordt beloofd. Leerlingen die ernstige rekenproblemen hebben krijgen een passende toets en een mogelijkheid om de toetst mondeling af te leggen.Bij de eerste toetsronde haalden vorig jaar veel leerlingen een onvoldoende. Scholen zetten daarom volop in op extra rekenonderwijs. Het ministerie zegt ook toe dat scholen de komende tijd verder worden ondersteund bij het vormgeven van goed rekenonderwijs.Tegen de rekentoets was verzet vanuit het voortgezet onderwijs. Onderwijsorganisaties vinden dat de test alleen moet worden gebruikt om het niveau te meten en niet het diploma er van laten afhangen.