Nieuws Actueel

Leger des Heils blijft illegalen opvangen

Van onze redactie 23 april 2015

Image 4877322

,,Deze categorie zal niet verdwijnen, we gaan proberen de basisvoorziening te blijven waarborgen", aldus Vader. Het Leger des Heils huisvest tussen de 100 en 125 uitgeprocedeerden in de nachtopvang. Dit gebeurt in alle provincies. ,,Wij staan voor de bestaansvoorwaarden, ongeacht de status van de daklozen. Iedereen heeft recht op onderdak, goed eten en goeie kleding'', aldus Vader.Mochten de gemeentes geen geld meer krijgen om het Leger des Heils te betalen, zoals het kabinet heeft gedreigd, dan is er volgens Vader nog geen man over boord: ,,We hebben eigen middelen, en anders gebruiken we sponsorgeld van bedrijven.''