Nieuws Actueel

Leiden is loslaten?

Merlijn Ensing 20 januari 2014

Hoewel organisatieontwikkeling en -groei hoog op de bedrijfsagenda staan, richten leidinggevenden zich nog te vaak op het enkel veranderen van de mentaliteit en de vaardigheden van medewerkers. En dat is niet genoeg voor de moderne organisatie.

Want als er geen verandering plaatsvindt op bestuursniveau, in de manier waarop we macht, beloningen en zeggenschap over geld verdelen, zullen die inspanningen eerder cosmetisch dan duurzaam van aard zijn. Dat concludeert bestsellerauteur en bedrijfsconsultant Peter Block in het nieuwe boek ‘Leiden is loslaten’.

Block: "De manier waarop we besturen, managen en leidinggeven getuigt continu van controle en eigenbelang." Al in 1993 betoogde Peter Block dat een sterke leider moet durven loslaten. Nu, twintig jaar later, blijkt deze visie actueler dan ooit. In zijn nieuwe publicatie introduceert hij daarom het idee stewardship, een onconventionele vorm die dienstbaarheid centraal stelt.

Het biedt een hervormingsaanpak die leiderschap naar de achtergrond schuift en is bedoeld om ideeën over macht, gemeenschapszin, doelen en privileges te vertalen naar een complete strategie voor het besturen van bedrijven. Simpel gezegd komt het neer op verantwoordelijkheid nemen zonder controle uit te oefenen of volgzaamheid te eisen.

Hoekstenen van management Stewardship zet vraagtekens bij het onterecht vasthouden aan controle, consistentie en voorspelbaarheid als hoekstenen van het management. Geen makkelijke taak, gezien het nog altijd dominante paradigma van leiderschap. Patriarchaal leiderschap handelt in dienst van de korte termijn en gaat uit van het belang van de mensen met de meeste macht.

Stewardship is vooral de intentie om macht meer te spreiden. Hiermee leren organisaties afstand nemen van individualisme en het eigenbelang die nu de boventoon voeren. Het biedt een alternatief voor de patriarchale strategieën die bedoelt zijn om rijkdom en macht te concentreren om verandering van bovenaf aan te sturen.