Nieuws Actueel

Leraren krijgen hulp bij bespreken van zware thema's

Van onze redactie 1 juli 2015

Image 5045645

De leraren zouden op dit moment ook onvoldoende worden ondersteund om die gesprekken wel aan te gaan, zo vindt een groot gedeelte. Dekker baseert zich op onderzoek waaruit blijkt dat een op de vijf leraren het lastig vindt om over die gevoelige thema's te praten. Eén op de honderd docenten mijdt de onderwerpen zelfs volledig. ,,Het is van groot belang dat leraren kinderen vertrouwd maken met de fundamenten van onze rechtsstaat. Dat betekent dat ze in de klas niet alleen praten over relatief veilige onderwerpen als Prinsjesdag, maar juist ook over thema's als homoseksualiteit en antisemitisme'', aldus Dekker. ,,Juíst als de reacties in de klas heftig zijn, is het essentieel dat er over gepraat wordt. Daarom gaan we leraren beter ondersteunen bij het aangaan van dit belangrijke gesprek.'' Charlie HebdoDekker liet onderzoek doen naar aanleiding van de aanslag op satirisch weekblad Charlie Hebdo in Parijs in januari. De weken na die aanslag werden veel docenten in hun lessen namelijk geconfronteerd met vragen, bijvoorbeeld over het recht op vrije meningsuiting. Hoewel naar voren kwam dat de overgrote meerderheid van de leraren zich voldoende in staat voelde om hier mee om te gaan, waren er ook verontrustende signalen.GastsprekersLeraren zeggen weinig houvast te voelen bij het bespreken van maatschappelijke thema's. Ze vinden de leerdoelen vaag of het ontbreekt hen aan specifieke kennis. Vooral de rol van gastsprekers wordt zeer op prijs gesteld: 10 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan meer ondersteuning van buitenaf. Als leraren in hun klas aanlopen tegen een moeilijke situatie, kunnen ze nu al terecht bij een helpdesk van de stichting.