Nieuws Actueel

Levenseindekliniek zit niet te wachten op buitenlanders

Van onze redactie 4 augustus 2015

Image 5131085

De Britse Gill Pharaoh (75) was nog relatief gezond, maar stierf op 21 juli een zelfverkozen dood in een Zwitserse levenseindekliniek. Ze wilde de aftakeling die ze in haar werk als ouderenverzorgster ontmoette voor zijn.Bij de Levenseindekliniek in Nederland klopten onder meer Amerikanen, Argentijnen en Spanjaarden aan. Volgens de zegsman van de kliniek kregen ze allemaal nul op het rekest. De kliniek zit volgens hem helemaal niet te wachten op verzoeken uit het buitenland. ,,Wij zijn er uitsluitend voor Nederlanders bij wie de eigen huisarts euthanasie heeft geweigerd'', legt hij uit. De Levenseindekliniek kreeg in 2014 1035 verzoeken, waarvan er 232 gehonoreerd werden.BezwarenOf buitenlanders in Nederland geholpen mógen worden, durft hij niet met zekerheid te zeggen. Hij weet wel dat het op bezwaren stuit. ,,We hebben in Nederland strenge zorgvuldigheidseisen. Het kan moeilijk zijn om te achterhalen of buitenlandse patiënten daaraan voldoen.'' Om een goed inzicht in het medisch dossier te krijgen, zijn meerdere gesprekken nodig. Dan kan bijvoorbeeld een taalbarrière flink moeilijk zijn. ,,Zowel voor de persoon die het verzoek doet, als voor ons'', stelt hij.

De Britse vrouw zou in Nederland sowieso niet voor euthanasie in aanmerking zijn gekomen. ,,In Nederland moet er een medische grondslag zijn voor euthanasie en sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden'', zegt hij. ,,Deze vrouw was gezond.''Zwitsers referendumZwitserland heeft een vrijer beleid op het gebied van euthanasie. En dat het land het zelfbeschikkingsrecht zo hoog in het vaandel heeft staan, is een doorn in het oog van tegenstanders. Die wilden in 2010 de klinieken onder meer boetes opleggen voor het behandelen van buitenlanders. In een referendum stemden de Zwitsers echter tegen die maatregelen. ,,De Zwitserse bevolking heeft zich daarmee uitgesproken vóór euthanasie aan buitenlanders'', aldus de zegsman.