Nieuws Actueel

Levenstestament: voor wie nog leeft, maar niet meer handelen kan

Van onze redactie 27 mei 2015

Het levenstestament regelt kortgezegd alle zaken voor de situatie dat iemand door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte zelf geen beslissingen kan nemen. Het levenstestament bestaat officieel al sinds 2010, maar pas in de afgelopen twee jaar lijken Nederlanders het te ontdekken. „Eerder stelden we ook wel notariële volmachten op”, zegt notaris Jan-Jaap Swerms Suwijn van Suwijn Notarissen in Hengelo. „Maar in het levenstestament kun je meer zaken regelen. Het kan digitaal ingeschreven worden in het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR), zodat het altijd goed vindbaar is. Als een arts aan het bed van een wilsonbekwame patiënt zich afvraagt wie hij moet raadplegen, kan hij dat meteen laten nazoeken. In de akte staat precies wie de gevolmachtigde is. Ook is zeker dat de persoon die het levenstestament heeft laten opstellen bij z’n volle verstand was op het moment van ondertekening.”

Wet Langdurige Zorg heeft grote gevolgenDe veranderde wet- en regelgeving van de afgelopen jaren en de publiciteitscampagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) hebben steeds meer mensen wakker geschud. De drukbezochte voorlichtingsavonden laten dat zien. Suwijn: „De Wet Langdurige Zorg heeft grote gevolgen voor iemand die in een verpleegtehuis terechtkomt. De kans is groot dat je flink moet interen op je vermogen. Met een levenstestament kun je dat voorkomen. Mensen denken vaak dat ze alles al geregeld hebben in hun vaak verouderde langstlevendetestament. Maar door de nieuwe Zorgwet is dat vaak niet het geval. We krijgen veel vragen van mensen die willen weten hoe dat voor hen uitpakt.”

Testament met ondernemersvolmachtIn een levenstestament zijn wensen en volmachten opgenomen op het gebied van financiën (privé en/of zakelijk) en medisch handelen. De algeheel gevolmachtigde heeft toestemming om in de meest brede zin beslissingen te nemen namens de persoon die daartoe niet meer in staat is. Ook op deelterreinen kunnen volmachten worden gegeven. Zo kan met een ondernemersvolmacht worden voorkomen dat een onderneming stil komt te liggen. De leiding van het bedrijf komt daarmee (al of niet tijdelijk) in handen van de gevolmachtigde. Een medisch gevolmachtigde is bevoegd om beslissingen te nemen op medisch terrein, bijvoorbeeld over het stoppen van de behandeling.

Handelen bij wilsonbekwaamheidAls iemand niet langer wilsbekwaam is wordt vaak aangenomen dat de familie (echtgenoot en/of kinderen) namens hem of haar kan optreden. Maar in veel gevallen is daar geen wettelijke basis voor. Om te kunnen handelen, bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning, moet een bewind worden ingesteld over het vermogen. De familie moet daartoe een verzoek indienen bij de kantonrechter die een bewindvoerder benoemt. Vaak is dit wel de echtgenoot of een kind, maar dit wordt dus bepaald door de kantonrechter. Verder is voor de verkoop de toestemming van de kantonrechter nodig en jaarlijks dient de bewindvoerder rekening en verantwoording aan de kantonrechter af te leggen. Met een levenstestament kan een en ander binnen de familie worden geregeld of door een speciale vertrouwenspersoon.

Foto: Notaris Jan jaap Swerms Suwijn en kandidaat-notaris Nicole Kuipe (Christian van der Meij)