Nieuws Actueel

Lichte inkomensstijging ZZP'ers

Rik Nizet 25 februari 2014

ZZP'ers kunnen in 2014 een lichte verbetering verwachten van het inkomen, zo blijkt uit prognoses van Panteia. In 2013 daalde ten opzichte van 2012 het bruto inkomen van zelfstandigen nog met 0,5%. De verwachting is dat het bruto inkomen in 2014 een groei zal vertonen van 2,75%. Daarmee komt het bijna op hetzelfde niveau als voor de kredietcrisis in 2008. De koopkracht van ZZP'ers zal in 2014 ook licht verbeteren. De inflatie (2,53% in 2013 en 2% in 2014) zorgde ervoor dat de koopkracht van zelfstandigen in 2013 daalde met 3%, maar in 2014 zal stijgen met 0,75%. Voor directeuren-grootaandeelhouders daalde het bruto inkomen – dat vooral wordt bepaald door inkomen uit arbeid – in 2013 met 0,5%. In 2014 is een groei van 4% te verwachten. De koopkracht voor dga’s daalt in 2013 met 3%, maar zal in 2014 met 2% toenemen.BTW-verhogingGrosso modo krijgen zelfstandig ondernemers dit jaar te maken met een stabilisatie van de te betalen belasting en premies volksverzekering. De belangrijkste factoren in 2013 zijn de doorwerking vanuit 2012 van de btw-verhoging en de wijziging van de zelfstandigenaftrek. Het systeem van schijven in de zelfstandigenaftrek verdwijnt en zal niet langer aflopen bij oplopende winst. Alle zelfstandig ondernemers hebben recht op een vaste basisaftrek van € 7.280. Het uniforme bedrag zal niet worden geïndexeerd.