Nieuws Actueel

Liefde op de werkvloer niet altijd problematisch

Van onze redactie 27 september 2014

Ze zijn inmiddels al weer dik 12 jaar bij elkaar, Iris van den Boom en Ard Schouten. Zij kwamen elkaar tegen op de redactie van een dagblad. Collega's en leidinggevenden zagen met plezier hoe de liefde tussen die 2 zich ontwikkelde. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben 296.000 mensen een relatie met een collega bij hetzelfde bedrijf, dat is 4 procent van de beroepsbevolking. Toch zien veel werkgevers het liever niet. Want stel bijvoorbeeld dat het uitgaat.

Ook Iris van den Boom had die gedachte. "Dat was het enige waar ik wel bang voor was. Dat het uit zou kunnen gaan. En dat je dan met je ex moet samenwerken."

Verbieden kan niet Het is voor veel werkgevers reden amoureuze relaties af te raden. Verbieden kan niet. Zowel in de Grondwet als in het door Nederland ondertekende Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat een liefdesrelatie een privézaak is van de betrokken werknemers. Alleen als de relatie een duidelijk nadelige uitwerking heeft op het arbeidsproces of als er een hiërarchische verhouding bestaat tussen de 2 collega's, is er grond in te grijpen. In het ergste geval kan het zelfs tot ontslag leiden.

Implicaties Interim-manager Xylander Kroon maakte het als commercieel directeur van een uitgeverij 2 keer mee dat collega's op de werkvloer een relatie kregen. "Zodra je het hoort, ga je bij jezelf na welke implicaties dat heeft", zegt hij. "Dat is bijna nooit positief, omdat allerlei problemen zich opeens verdubbelen. Bijvoorbeeld als je een van de 2 moet aanspreken op het functioneren of een van beiden moet overplaatsen."

In een van de gevallen ging het ook nog om een leidinggevende die iets met een van haar medewerkers kreeg. "Dan moet gewoon 1 van de 2 weg. In dit geval was het de leidinggevende. Met een mooie promotie overigens."

Overplaatsing "Het is ook echt niet altijd de ondergeschikte die de afdeling of zelfs het bedrijf moet verlaten", weet Luc van Gent van FNV Bondgenoten. Bij het contactcentrum van FNV Bondgenoten komt elke week wel een vraag binnen over dergelijke situaties. "Wij adviseren mensen er pratend uit te komen. Een andere functie of overplaatsing is dan een oplossing, maar het kan ook leiden tot verbreking van de arbeidsrelatie. Bij hiërarchische verhoudingen wordt het leidinggevenden vaak aangerekend, omdat ze een grotere verantwoordelijkheid hebben."

Hoe leuk het ook is je geliefde dagelijks om je heen te hebben, het is ook moeilijk als stel in een team te functioneren. "Ard en ik kregen nooit negatieve opmerkingen, toch ga je je anders gedragen", zegt Iris. "Als ik hem zag worstelen met iets, had ik graag wat bemoedigends willen zeggen, maar deed of ik het niet zag. We werkten nauw samen aan de zaak van de Utrechtse serieverkrachter. Voordat wij een relatie kregen, vond niemand het gek als ik Ard bijviel bij een voorstel voor een artikel of hem gelijk gaf bij een redenering. Daarna hield ik wel eens mijn mond omdat ik bang was dat collega's zouden denken dat we weer zo nodig een blok moesten vormen."

'Pragmatisch mee omgaan' Xylander Kroon haalde de verliefde collega's wat werk betreft uit elkaar. "Juridisch kun je niets doen. Je moet er gewoon pragmatisch mee omgaan", adviseert hij.

Toch is het inderdaad beter als stel niet te lang nauw te blijven samenwerken, ervaarden Iris en Ard. "We merkten dat het zijn weerslag had op ons werk en vonden het beter niet meer op dezelfde redactie te werken. Door een reorganisatie werden we uit elkaar gehaald en we voelden dat we daardoor meer vrijheid kregen."