Nieuws Actueel

Lieg jij tijdens je sollicitatie?

Martijn Vervest 10 oktober 2014

Bijna tweederde van de Nederlandse bevolking zou, als zij een angststoornis zouden hebben, dit niet vermelden bij een sollicitatie. Dit omdat zij verwachten dat openheid over een angststoornis hun kans om aangenomen te worden verkleint. Daarnaast geeft 39 procent aan dat zij als werkgever een sollicitant met een angststoornis minder snel in dienst zouden nemen dan iemand met dezelfde kwalificaties zónder deze aandoening.

Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid, uitgevoerd in het kader van de 17de Landelijke Dag Psychische Gezondheid op 10 oktober 2014. Thema van deze Landelijke Dag is angst. Het Fonds werkt dit jaar samen met de Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF).Fonds Psychische Gezondheid is bezorgd over de uitkomst van het onderzoek. De organisatie streeft naar meer openheid over en begrip voor psychische problemen; uit deze cijfers blijkt dat er nog heel wat moet gebeuren om dit te bereiken. Gezien het feit dat 1 op de 5 Nederlanders ooit in zijn of haar leven een angststoornis krijgt, is de kans groot dat werkgevers ermee te maken krijgen.Aannames bij angststoornissenBaer Jonkers, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid: “We vroegen de mensen die aangaven dat ze als werkgever sollicitanten met een angststoornis minder snel aan zouden nemen, waarom zij deze keuze zouden maken. Een van de meest opvallende uitkomsten is dat 33 procent van hen verwacht dat mensen met een angststoornis zich vaak ziek melden. Sommigen van hen (4 procent) geven aan dat ze niet willen samenwerken met iemand met een angststoornis. Iedereen met een angststoornis is anders en er zijn diverse angststoornissen. Wij vinden het daarom belangrijk dat er naar individuele personen en hun stoornis wordt gekeken en dat aannames vooraf zoveel mogelijk worden vermeden.”Openheid van belangJonkers: "Het wordt tijd dat er meer openheid komt over psychische aandoeningen, ook op de werkvloer. Nogmaals, ieder mens is anders en de ene angststoornis is de andere niet. Dat iemand een angststoornis heeft, hoeft niet te betekenen dat diegene niet functioneert op het werk. Daarom vragen wij werkgevers om mensen met een angststoornis niet bij voorbaat ‘af te schrijven’.”