Nieuws Actueel

VVD nipt grootste partij in Eerste Kamer, geen meerderheid kabinet

Van onze redactie 18 maart 2015

Image 4812807

De gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen dinsdag 26 mei de leden van de Eerste Kamer. Ook benoemen de Provinciale Statenleden het dagelijks bestuur van de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau: Gedeputeerde Staten.

Waterschappen Woensdag kunnen mensen ook hun stem uitbrengen voor de waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het is voor het eerst dat de verkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden. De hoop is dat de combinatie meer kiezers zal opleveren. Eerder werden waterschapsbesturen nog per brief gekozen.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen ligt de opkomst al jaren rond de 50%, de waterschappen trekken nog geen kwart van de stemgerechtigden.

Gedurende de dag houden we u middels dit liveblog op de hoogte van wat er in het land gebeurt.