Nieuws Actueel

'Lonen in 2015 1,4% omhoog'

Van onze redactie 5 november 2014

De vereniging baseert de voorspelling op alle tot dusver afgesloten cao’s die pas na 2015 aflopen.

De door AWVN berekende loonstijging in 2015 is iets lager dan de 1,5% waarop het Centraal Planbureau (CPB) rekent in zijn prognoses. De door cao-partijen voor volgend jaar afgesproken loonstijgingen liggen eveneens iets onder de 1,6 procent waarmee de cao-lonen dit jaar stijgen.

Hogere gemiddelden In oktober bedroeg de gemiddelde nieuwe loonafspraak 1,4%. Dat is aanmerkelijk lager dan in september: 1,8%. ,,Daarmee lijkt definitief een einde gekomen aan de oplopende trend waarin van maand tot maand in 2014 hogere gemiddelden werden vastgesteld.'' AWVN merkt daarbij op dat in oktober relatief veel dienstverlenings-cao’s werden afgesloten, waar al enige jaren aanmerkelijk bescheidener afspraken worden gemaakt dan in de industrie.

In de afgelopen maand kwamen 28 nieuwe cao’s tot stand. Het totale aantal in 2014 afgesloten cao’s blijft met circa 315 akkoorden nog steeds achter bij dat van een doorsnee cao-jaar.