Nieuws Actueel

Loonsverlaging warenhuis: V&D vangt bot

Rik Nizet 23 februari 2015

V&D mag de lonen van de leden van FNV en CNV onder zijn 5000 warenhuiswerknemers niet verlagen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam maandag beslist.

D-Day voor personeelKorting met terugwerkende kracht

Volgens de rechter hebben de bonden overigens niet aannemelijk kunnen maken dat ook de niet-leden het niet eens zijn met de loonsverlaging. Hij deed uitspraak in het kort geding dat de vakbonden FNV en CNV tegen V&D hadden aangespannen om de salarisverlaging tegen te houden. FNV en CNV hebben samen circa duizend leden onder het V&D personeel.

De rechter oordeelt dat voor een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden een rechtsgrond ontbreekt en "dat deze op gespannen voet staat met het wettelijk systeem van arbeidsrechtelijke bescherming."

ReddingsplanVolgens V&D is het nodig de lonen in twee stappen met 5,8 procent te verlagen als sluitstuk van het reddingsplan om het noodlijdende concern overeind te houden. Het 127 jaar oude winkelbedrijf draait al twintig jaar met verlies.

LoonkostenDe voorzieningenrechter verwijst behalve naar de door V&D genoemde hoge loonkosten, ook naar de huurkosten. In 2006/2007 is het onroerend goed waar de V&D-winkels in zijn gevestigd voor een substantieel bedrag verkocht. "Als dat niet was gebeurd of wanneer de opbrengst van de verkoop nu nog aan het bedrijf ten goede zou zijn gekomen, was een reductie van kosten in mindere mate nodig dan nu door V&D wordt beoogd.''

GevarenzoneDe advocaat van V&D betoogde vorige week tijdens de behandeling van de zaak dat de onderneming weer in de gevarenzone terecht zou komen als door de loonsverlaging een streep zou worden gezet. Het akkoord met onder anderen de verhuurders van de winkelpanden over verlaging van de huren zou dan op losse schroeven komen te staan.

Eenzijdig verbodHet eenzijdig verbod op het verlagen van de salarissen hoeft naar het oordeel van de rechter overigens niet uit te sluiten dat werknemers, al dan niet verenigd via hun vakbonden, alsnog akkoord gaan met een salarisverlaging. "Dat kunnen zij doen als zij verwachten dat die verlaging het voortbestaan van V&D, en daarmee de werkgelegenheid, ten goede komt.'' De rechter wijst daarbij op de aanvankelijke bereidheid van FNV om, onder voorwaarden, in te stemmen met een loonaanpassing van 2 procent.

GeslooptV&D was voor de overname door investeringsfonds Kohlberg Kravis Roberts(KKR) onderdeel van een respectabel moederbedrijf met stevige basis. Totdat de durfkapitalisten Vendex-KBB in stukken hakten en in de uitverkoop zetten. Alleen al met de uitverkoop van het vastgoed werd 1,4 miljard getoucheerd. Anno 2015 zijn de hoge huurkosten V&D een doorn in het oog.