Nieuws Actueel

LTO Glaskracht pleit voor hulp uit Brussel

Van onze redactie 17 juni 2015

Image 5007968

Een miljard kubieke meter gas wordt jaarlijks verstookt in de Westlandse kassen. Dat becijferde de gemeente Westland. En dat moet rap worden teruggebracht. Het lijkt daar nu hét uitgelezen moment voor, nu de aardgaswinning in Groningen onder een vergrootglas ligt. ,,We hebben ons ten doel gesteld om vijf of zes aardwarmteboringen te realiseren, zoals GreenWell Westland, en één Trias-boring," laat een woordvoerster van de gemeente Westland weten.In Westland is inmiddels al een aantal vergunningen afgegeven. In Honselersdijk is het project in bedrijf en ook bij Harting Holland in De Lier is de boring al achter de rug. Een aantal andere aardwarmteprojecten moet nog gerealiseerd worden, zoals GeoPower Oudcamp, Nature's Heat en Aardwarmte Vogelaer. Ze worden door de gemeente ondersteund, maar de financiering blijft nog een lastig punt.LobbyDaarom wordt er vanuit Westland druk gelobbyd om van het Rijk geld binnen te krijgen om de ondernemers te helpen. Volgens Jos van der Knaap van LTO Glaskracht Westland kan Brussel ook wel om een bijdrage gevraagd worden. ,,Het gaat om de vergroening van Europa, een project met bedrijven, woningen en kassen. Gemeenten, provincies en het Rijk zijn goed in staat om te kijken of er vanuit Brussel geld beschikbaar kan komen."En dat is nodig, want zonder dat geld vreest Van der Knaap dat niet alle projecten zullen kunnen doorgaan. Het gaat vooral om garantiestellingen. ,,Het zijn risicovolle investeringen, voor relatief kleinschalige bedrijven. Voor het onrendabele deel zou de overheid garant kunnen staan." Want de LTO-voorman denkt dat de bedrijven, die bij tegenslagen met aardwarmte zouden kunnen omvallen, er anders voor kiezen om niet naar aardwarmte te boren.Groningen,,We hebben nu juist het tij mee. Minister Kamp staat onder druk door de discussie over de gaswinning in Groningen. Overheden moeten naar alternatieven zoeken. Dit is hét moment."Overigens is het gasverbruik per vierkante meter al gedaald. Werd er vroeger nog 60 kuub verstookt per vierkante meter kas, nu ligt dat rond de 40. Nieuwe technieken kunnen zorgen voor een verdere daling naar 30 kuub. "En in Bleiswijk staat een kas waar nog maar 10 kubieke meter gas nodig is."