Nieuws Actueel

'Maar een ZZP'er loopt toch niet zoveel risico?'

Van onze redactie 15 december 2015

Zzpverzekerenaowwaobedrijfsrisico1065

Een groot deel van de zzp’ers heeft zich niet verzekerd, maar overweegt zich wel te verzekeren. In totaal overwegen 581.000 zzp’ers een verzekering af te sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 920 zzp’ers.

Redenen om nog geen verzekering af te sluiten zijn de hoge kosten (59%), een eigen financiële buffer (32%) of de gedachte dat de zzp’er niet zoveel risico’s loopt (24%).

Zzp’er mist flexibiliteit

Vier op de tien zzp’ers denkt vóór de start van zijn bedrijf na over (het verzekeren van) risico’s die hij als ondernemer loopt.

Collectieve aov

Een van de respondenten merkt op: “De zzp’er is een van de minst risicovolle groepen, maar de producten zijn daar niet naar: er gelden hoge toelatingseisen, ouderwetse opvattingen over de markt en de producten zijn disproportioneel duur.” Bijna alle zzp’ers vinden bovendien dat zij zich moeten kunnen aansluiten bij een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bekijk hier de interactieve infographic en vergelijk jouw situatie met die van de respondenten:

Bron: ZZP Barometer