Nieuws Actueel

Manager creëert eilandjes

Rik Nizet 2 mei 2014

De Nederlandse manager heeft weinig feeling met de werkvloer wanneer het gaat om het implementeren van Het Nieuwe Werken. De manager is amper in staat de bedrijfsdoelstelling naar de individuele medewerkers te vertalen, zo blijkt uit onderzoek naar Het Nieuwe Werken. Een leidinggevende creëert zelfs eilandjes. Bij de implementatie van Het Nieuwe Werken, waarbij medewerkers juist meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, leidt dit tot verschillende eilandjes. Uit het onderzoek blijkt dat:1. Balans werk en privé ver te zoeken 60 procent van de leiders van organisaties is ontevreden over de balans tussen werk en prive. Voor medewerkers geldt dat dit slechts in 10% van de gevallen zo is. 2. Persoonlijke doelstellingen ondoorzichtig 90 procent van de managers geven aan dat zij hun persoonlijke doelstellingen ook daadwerkelijk onderschrijven, echter slechts 53% van de leiders gelooft dat dit ook echt zo is. 3. Beperkte invloed medewerkers Medewerkers hebben naar eigen zeggen (67%) beperkte invloed op het behalen van hun doelstellingen, toch geeft bijna 80% van de medewerkers aan dat zij achter hun doelstellingen staan. 4. Onduidelijke rolverdeling92% van de managers geeft aan de rolverdeling tussen de functies van de medewerkers onderling duidelijk is. Slechts 28% van de medewerkers beaamt dit.

Losse entiteitenIn het meest extreme geval verwordt een organisatie tot een aantal losse entiteiten van mensen of groepjes mensen die met de beste wil en volle gedrevenheid verschillende en soms zelfs tegenstrijdige doelstellingen najagen. Het management vervult hier een sleutelrol in. Tot nu toe blijkt dat niet veel MT's erin geslaagd zijn die rol goed te implementeren. Resultaatgericht organiseren en specifiek het doorvertalen van doelstellingen is een kunde die onvoldoende wordt beheerst.

OnderzoekIn totaal hebben 23 organisaties deelgenomen aan het onderzoek en zijn meerdere leiders, managers en medewerkers geinterviewd. Tevens zijn door 746 respondenten 195 vragen beantwoord over de werkprocessen, de stijl van leiding geven, de HR-cyclus, persoonlijke motivatie en hun doelstellingen.