Nieuws Actueel

Manager wil personeel dumpen

Martijn Vervest 16 juni 2014

Bijna 90 procent van de managers zou werknemers willen vervangen door geschikter personeel. Slechts 18 procent van de managers zegt te beschikken over exact de juiste mensen. Dit blijkt uit het wendbaarheidsonderzoek eerste kwartaal van Yacht.Zonder externe belemmeringen als wet- en regelgeving zou 40 procent van de managers medewerkers vervangen; bij geen enkele belemmering is dit zelfs 88 procent. Slechts 12 procent zou niemand vervangen als er geen enkele belemmering zou zijn.Toekomstvisie"De resultaten zijn in mijn ogen onthutsend. Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland sprake is van een grote mis match en daardoor leiden we economische schade", zegt Dick Koopman, directeur bij Yacht. Deze mis match wordt grotendeels veroorzaakt door een combinatie van gebrek aan toekomstvisie bij organisaties en door de huidige regelgeving. Managers weten niet welke kennis in de toekomst nodig is en kunnen dus niet vroegtijdig inspelen op een toekomstige kennisbehoefte.OorzaakOmdat medewerkers niet zo maar ontslagen kunnen worden en omdat ze niet meer aan het profiel voldoen, zitten managers nu met een niet-optimale equipe. Bij organisaties die verder vooruit kijken en weten wat de ontwikkelingen zijn op de markt en op de arbeidsmarkt is men over het algemeen veel meer tevreden over de medewerkers. Daarvan geeft 35 procent aan over exact de juiste mensen te beschikken. De oorzaak van de mis match moet ook gezocht worden bij de managers zelf: zij zijn onvoldoende in staat hun medewerkers mee te nemen in ontwikkelingen en hen te laten weten wat er in de toekomst van hen verwacht wordt.VervangingHet onderzoek leert dat 15 procent van de managers van plan is het komende jaar medewerkers te vervangen omdat het profiel niet meer past. Daarnaast zou 40 procent mensen willen ontslaan als er geen belemmering is door wet- en regelgeving. Als er geen enkele belemmering zou zijn, wil zelfs 88 procent van de managers een of meerdere medewerkers ontslaan. De overheid spant de kroon met 90 procent. BelemmeringBinnen de huidige ontslagrechtregels werkt nog vaak de regel van last in first out. Dit is in 27 procent van de gevallen een belemmering voor het 'verversen' van het personeel. Op de langere termijn leiden dit soort regels tot een grote mis match en kunnen organisaties hun doelstellingen niet realiseren. "In de huidige tijd zijn principes als last in first out niet meer te handhaven omdat het niets zegt over de expertise die mensen hebben. Het is voor iedere organisatie cruciaal om op het juiste moment over de juiste expertise te kunnen beschikken", aldus Koopman.