Nieuws Actueel

Markt levensverzekeraars onder druk

Rik Nizet 26 november 2014

De markt voor levensverzekeraars staat al enkele jaren onder druk. Het aandeel levenspolissen in de branche was ooit goed voor de helft van de premieomzet, maar dreigt nu op te drogen. Dit stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een woensdag verschenen rapport.

De grootste Nederlandse levensverzekeraars hebben bij DNB een plan van aanpak moeten inleveren waarin ze aangeven hoe ze denken toekomstbestendig te blijven. "Traditionele winstbronnen drogen op en kostenbesparingen zijn hard nodig'', stelt de toezichthouder.

PremievolumeDe verzekeringsmarkt, exclusief de zorg, laat sinds 2008 al een krimp zien in premievolume. Die is volgens DNB vrijwel volledig toe te schrijven aan de individuele levensverzekeringen. De andere deelmarkten zijn qua omvang relatief stabiel gebleven.

UrgentieDe Nederlandsche Bank verwacht dat deze trend de komende jaren doorzet. "Het gevoel van urgentie van deze ontwikkeling is echter nog niet overal doorgedrongen", aldus de toezichthouder. DNB is nu met de sector in gesprek over het thema.

In de levensverzekeringenmarkt bedroeg het premievolume vorig jaar nog ongeveer 9,5 miljard euro. In de komende tien jaar moet rekening worden gehouden met een halvering van dit volume, constateert DNB. Dit is vooral het gevolg van de toenemende populariteit van het fiscaal vriendelijke banksparen en het negatieve imago van de woekerpolissen. Vermogensopbouw vindt dan ook vrijwel niet meer plaats via levensverzekeringsproducten.