Nieuws Actueel

Massaal verzet tegen btw-verhoging

Lotte Grimberg 17 juni 2015

Geld kraan munten groot

Het kabinet overweegt het lage btw-tarief op de meeste producten af te schaffen. Voor vrijwel alle producten en diensten moet het tarief omhoog naar 21 procent. Verbijstering roept dit op bij ondernemers. Zij vrezen een terugloop van handel met als uiteindelijke gevolg een faillissement.

Lees ook:Hoog btw is dolksteek in de rug

KappersbrancheWillem Kruithof namens kappersbranche CNV Vakmensen: "Nederland gaat er straks verfomfaaider uitzien als die btw-verhoging doorgaat. Mensen stellen het kappersbezoek langer uit en dat gaat banen kosten. Bij de btw-verlaging naar 6 procent enkele jaren geleden hebben we gezien dat Nederlanders juist vaker naar de kapper gingen. Daardoor is de werkgelegenheid gestegen van 21.000 naar 26.000 banen. Die 5000 extra banen raken we gewoon weer kwijt, als dit doorgaat. En let wel, het gaat vooral om jongeren die 10 procent boven het minimumloon verdienen. Dus schiet het ook niet op om de belasting op arbeid te verlagen.''

Kappersvereniging ANKO: "Voor de kappersbranche is het uiterst dramatisch als het btw-tarief naar 21 procent gaat. Dat gaat zeker 5400 banen kosten. De tariefverhoging zal tot een ingrijpende structuurverandering in de kappersbranche leiden. Er zal meer oneerlijke concurrentie komen. We zijn al langer bezig met acties om het btw-tarief op 6 procent te houden en gaan hier zeker mee door. We verwachten dat door de verhoging een verschuiving van wit naar zwartwerken gaat plaatsvinden. Een onderzoeksbureau is dit momenteel voor ons aan het uitzoeken.''

BoekenbrancheCecilia van Dalen van Nederlands Uitgeversverbond (NUV): "Het zijn lastige tijden voor uitgevers van boeken, kranten en tijdschriften en een btw-verhoging kan desastreus zijn. Juist nu de daling in de boekenbranche afvlakt, dreigen we met een extra kostenpost te worden geconfronteerd. Daarnaast is het maatschappelijk belang in het geding. Denk aan de bijdrage van kranten, boeken en tijdschriften aan onze democratie, cultuur en scholing. Ook de scholen en studenten moeten straks meer betalen voor boeken. Daarnaast moet onze digitale omzet groeien, maar als onze marges omlaag gaan, raken we investeringscapaciteit kwijt. Het enige positieve is dat de kosten op arbeid omlaag gaan. Maar het is ons nog niet duidelijk hoe groot die effecten zijn op onze arbeidsintensieve branche.''

DetailsectorDetailhandel Nederland: "Een verhoging van het btw-tarief raakt hoe dan ook de consument en schaadt de detailhandel. Het is te beschouwen als een prijsschok die een sterke reactie bij consumenten tot gevolg kan hebben en zal leiden tot een belangrijke verlaging van de omzet voor de detailhandel. Omgekeerd blijkt ook dat een btw-verlaging beduidend meer oplevert voor de consumptie en werkgelegenheid dan een aanpassing van de inkomstenbelasting. Een verschuiving van lasten is volgens Detailhandel Nederland dus geen oplossing. Ingrijpende besluiten die de portemonnee raken, zijn onverstandig en leiden tot grote weerstand in de samenleving. In de grensstreek, zoals Limburg en Zeeuws-Vlaanderen kunnen consumenten deze prijsverhoging vermijden door over de grens te winkelen.''

DagbladsectorHerman Wolswinkel van NDP Nieuwsmedia, brancheorganisatie van alle private nieuwsbedrijven: "De voorgenomen btw-verhoging is een aanslag op de dagbladsector. Alle seinen staan al op oranje of rood en daar dreigt een verhoging van 6 naar 21 procent btw verder aan bij te dragen. De Europese Commissie heeft in maart dit jaar in een rapport voorspeld dat een btw-verhoging van laag naar hoog desastreuze gevolgen zal hebben. De daling van de krantenoplages die zich anders in 24 jaar zou voordoen, zal zich bij een btw-verhoging in één klap voltrekken. De krimp in de krantenwereld, waar 6000 journalisten in vaste dienst en vele duizenden freelancers werken, wordt dan met 24 jaar versneld.''

LevensmiddelensectorCentraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL): "We gaan er vanuit dat de verhoging de supermarkten niet zal treffen, omdat de meeste levensmiddelen als essentieel zullen worden gezien en dus op 6 procent zullen blijven. Andere producten hebben al het hogere tarief van 21 procent. Mocht er toch een verhoging op (sommige) levensmiddelen komen, is het afwachten wat dat voor ons gaat betekenen. Mensen moeten toch eten, maar dat zou dan wel betekenen dat de consument op kosten gejaagd wordt. Wij hebben altijd gepleit voor het laagste tarief.''

HorecabrancheKoninklijke Horeca Nederland (KHN): "Als het kabinet daadwerkelijk het lage btw tarief voor de horeca afschaft, gaan er 35.000 banen in de horeca verloren. KHN roept op om deze maatregel uit de voorstellen te schrappen. Wat ons betreft prima om te hervormen maar dan wel met behoud van werkgelegenheid in onze branche. De prijzen laten stijgen door meer btw in onze branche is funest voor het stimuleren van bestedingen door consumenten. Het betekent simpelweg dat een dagje uit, een borrel, uit eten of een overnachting duurder wordt. Het kabinet verkoopt knollen voor citroenen, want per saldo gaat de consument er financieel niet op vooruit.''

VervoerssectorKoninklijk Nederlands Vervoer (KNV), brancheorganisatie voor onder meer taxi- en vervoersbedrijven, directeur Ad Toet: "Het gaat hier om een belastingverhoging op de meest fundamentele levensbehoeften van iedere Nederlander. Over een dergelijk ingrijpende belastingverhoging op mobiliteit en dienstverlening moet eerst een publiek debat gevoerd worden. Dat past niet in achterkamers. Over belastingen op auto's wordt al jaren gesproken. Dit raakt dagelijks miljoenen OV-gebruikers en niet te vergeten, enkele honderdduizenden gebruikers van zorgvervoer, uitermate hard.''

SPSP-leider Emile Roemer: "Wat de SP betreft werken we aan een nieuw belastingstelsel met lagere lasten op arbeid en een hogere belasting voor de grootste vermogens. Achterdeurtjes en constructies (met name door de grote bedrijven) om belasting te ontwijken gooien we dicht. Wij willen geen hogere btw zoals het kabinet voorstelt, omdat dit juist voor midden- en lage inkomens het leven een stuk duurder maakt. Wel willen we dat de lasten voor het midden- en kleinbedrijf omlaag gaan en die voor het grootbedrijf omhoog. Zo werken we aan een socialer belastingstelsel dat de verschillen tussen arm en rijk verkleint en toch zorgt voor voldoende inkomsten voor de overheid om onderwijs, zorg en infrastructuur op orde te houden.''

BouwAannemersfederatie Nederland: "Wanneer het kabinet inderdaad inzet op het drastisch en ongedifferentieerd verhogen van de btw om huishoudens een bescheiden lastenverlichting te kunnen bieden, zijn de sectoren die opereren op de binnenlandse markt het kind van de rekening. Als de geruchten op dit punt inderdaad juist zijn, is het kabinet er kennelijk op uit een strafexpeditie uit te voeren tegen een groot deel van het bedrijfsleven. Zeker de bouw en aanverwante sectoren, die drijven op grote bedragen ineens en eenmalige uitgaven, worden keihard getroffen door de btw-verhoging. Wat moeten we met een verlaging van lasten op arbeid, wanneer die arbeid tegelijk veel duurder wordt gemaakt?''