Nieuws Actueel

Massaal ziekteverzuim door carnaval

Lotte Grimberg 13 februari 2015

Carnaval staat weer voor de deur, dus organisaties kunnen zich klaar maken voor een piek in ziekteverzuim. Feestdagen als deze bezorgen de economie een flinke kater, want ongeplande afwezigheid kan leiden tot hoge directe en indirecte kosten. Organisaties zijn zich vaak niet bewust van de verborgen kosten van verzuim.Lees ook:Handleiding carnaval

Financiële impactUitgevoerd in samenwerking met the Society for Human Resource management (SHRM) heeft Kronos Incorporated opdracht gegeven voor een onderzoek dat de totale financiële impact van werknemersafwezigheid in Europa weergeeft. Kronos, wereldwijd marktleider in workforce managementoplossingen, onderzocht de vele effecten die werknemersafwezigheid heeft op een organisatie, inclusief de wijze waarop dit van invloed is op medewerkers en de productiviteit van het management. Ook zijn andere gevolgen, zoals het inzetten van vervangende werknemers, het maken van extra overuren, directe en indirecte kosten van betaald verlof en het belang van beleid en procedures om afwezigheid te beheren in kaart gebracht.

Ongepland verzuimOnverwacht verzuim zorgt voor een grotere negatieve impact bij organisaties in vergelijking met gepland verzuim. Met name de kwaliteit van het werk is lager en de overuren zijn hoger. Ruim 30 procent van de respondenten geeft aan meer verplichte overuren te maken. Dit zijn factoren die één voor één leiden tot meer financieel- en productiviteitsverlies.

WerkdrukDaarnaast heeft ongeplande afwezigheid een negatieve invloed op de werkzaamheden van collega's. 77 procent van de respondenten heeft last van een verhoogde werkdruk als gevolg van collega’s die onverwacht niet op het werk verschijnen. Daarnaast ervaart 51 procent meer stress vanwege een verandering in werkpatronen.

Feestdagen40 procent van de respondenten ziet een patroon van hogere percentages van ongeplande afwezigheid op maandag en vrijdag, voor feestdagen of voor nationale en sportevenementen.

WorkflowBuiten Europa ervaren bedrijven ook problemen. Internationaal onderzoek uitgevoerd door Kronos toont aan dat het management gemiddeld vier uur per week in totaal vijf weken per jaar bezig is met de administratie van ongepland verzuim, inclusief het vinden van vervangers, het aanpassen van de workflow en het geven van trainingen. Zonder zichtbaarheid van deze trends in verzuim, blijven bedrijven moeilijk grip houden op de kosten.

CarnavalRalf Lommel, General Manager Europa Kronos: “Evenementen als Carnaval zijn grote pijnpunten als het gaat om ongeplande afwezigheid bij organisaties. Wanneer bedrijven de volledige impact van afwezigheid kwantificeren, zoals het beheren, controleren en bijhouden van ongepland verzuim, kunnen ze op langere termijn het verzuim verminderen of zelfs voorkomen. Hiermee wordt het ook mogelijk om de waarde van oplossingen beter in te schatten. Met betere oplossingen neemt niet alleen de tevredenheid van de werknemers toe, maar wordt het managen van ongeplande afwezigheid net zo eenvoudig als het managen van geplande afwezigheid. Dit is key bij het verbeteren van de productiviteit van de werknemers.”