Nieuws Actueel

Massale sterfte onafwendbaar

Martijn Vervest 15 oktober 2014

Met de winter op komst dreigt opnieuw massale sterfte onder de konikpaarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen. Het experimentele beheersplan van het natuurgebied is volgens natuurbeschermingsorganisaties mislukt, schrijft De Telegraaf. Als het beleid niet verandert, lijkt nieuw dierenleed onafwendbaar.Tijdens de strenge winter van 2012/13 stierven volgens tegenstanders van het beheersplan liefst 1800 grote grazers de hongerdood. De sterfte wordt veroorzaakt doordat het gebied hermetisch is afgesloten en er in de winter noch voedsel noch enige beschutting tegen ijzige kou is.Volgens Vereniging Het Edelhert uit Apeldoorn is het aantal grote grazers veel te groot voor het 1800 hectare grote gebied, waardoor het is kaalgevreten. De vereniging pleit voor het afschieten van een deel van de dieren.