Nieuws Actueel

Master of Entrepreneurship

Rik Nizet 23 januari 2014

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam starten volgend studiejaar met de joint master Entrepreneurship. De studenten leren om breed, wetenschappelijk onderbouwd naar ondernemendheid en ondernemerschap te kijken. Drie vormen van ondernemerschap staan centraal: nieuwe commerciële ondernemingen, ondernemerschap binnen organisaties, en initiatieven gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen.

Puur economischAanvankelijk zag de wetenschap ondernemerschap als puur economisch verschijnsel. Ondernemerschap heeft echter niet uitsluitend economische gevolgen, ook zeer duidelijke maatschappelijke. Daarbij komt dat ondernemers niet alleen geïnteresseerd zijn in (maximale) opbrengsten, maar ook in het creëren van maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld vanuit een ideëel motief. Ondernemendheid"Dit alles vraagt om een aanpak vanuit verschillende disciplines die ondernemerschap als studie toegankelijk maakt voor studenten met uiteenlopende (academische) achtergronden. De nieuwe joint master, waartoe UvA en VU de handen ineen hebben geslagen, heeft zo’n aanpak", licht Willem Verschoor toe, decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU. Waarde creërenHan van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA, vult aan: "Ondernemerschap is niet zozeer een kwestie van een bedrijf runnen, maar vooral van waarde creëren en voor vernieuwing zorgen. Die filosofie komt ook tot uiting in onze nieuwe masteropleiding. Ondernemers komen bij onstabiele of ‘onvaste’ omstandigheden juist tot bloei, en kunnen dan een belangrijke bijdrage leveren met hun initiatieven. Door academische topkwaliteit te combineren met praktische ondernemersvaardigheden, doen onze studenten de wetenschappelijke en praktische kennis op die zij nodig zullen hebben in de ondernemerspraktijk."DuurDe Engelstalige master duurt een jaar. De studenten krijgen college van zowel UvA- als VU-docenten, aan de economiefaculteiten van beide universiteiten.