Nieuws Actueel

Mbo'ers falen massaal op Hogeschool Rotterdam

Van onze redactie 5 mei 2015

Image 4902354

De Hogeschool Rotterdam maakt zich zorgen over de grote uitval van leerlingen die een vooropleiding op mbo-niveau hebben. In schooljaar 2010-2011 behaalde 64 procent van alle studenten binnen vijf jaar zijn of haar diploma. Nu is dat aantal nog 57 procent. De daling ontstaat grotendeels doordat leerlingen met een mbo-diploma de eindstreep niet halen. Vooral onder het aantal jongens met een niet-westerse achtergrond en een mbo-opleiding is het slagingspercentage erg laag. Ongeveer een op de zes uit deze groep haalt binnen vijf jaar een diploma. Vier jaar geleden was dat nog een op de drie.

Onder de autochtone jongens met een mbo-achtergrond is dit rendementscijfer (binnen vijf jaar een diploma) gedaald van 50 procent in 2010-2011 naar 44 procent afgelopen schooljaar.DoorstromenOok bij de vrouwelijke studenten met een vooropleiding in het mbo is een fikse daling te zien. Onder de autochtone leerlingen daalde het rendement van 62 procent naar 52 procent. Bij meiden met een niet-westerse achtergrond lukt het nu een op de vier (26 procent) om binnen vijf jaar af te studeren. Dat waren er twee op de vijf (39 procent). Ieder jaar stromen er ongeveer 2700 mbo'ers door naar de Hogeschool Rotterdam. ,,Dit is een zorgwekkende trend'', zegt een woordvoerder van de Hogeschool Rotterdam. ,,We kunnen nog weinig zeggen over de oorzaak. Dat zijn we aan het onderzoeken. Dit is wel een groep waar we meer aandacht aan moeten besteden. Deze uitval accepteren we niet.'' Onder havisten die doorstromen naar de hogeschool, is de afname minder sterk. De hogeschool verwacht dat het onderzoek naar de dalende studieresultaten eind deze maand klaar is. Dan wordt ook duidelijk welke maatregelen de Rotterdamse onderwijsinstelling in gaat zetten om de uitval terug te dringen. Het afnemende rendement vormt een breuk in de afspraken die de hogeschool gemaakt heeft met het ministerie van onderwijs. In de prestatieafspraken staat juist dat het rendement van de school omhoog moet naar 65 procent. Wat de gevolgen daarvan zijn is nog onbekend. Volgens de woordvoerder voldoet de hogeschool wel aan de andere overeenkomsten die vijf jaar geleden zijn gemaakt met het ministerie. ,,Zo is onze kwaliteit omhoog gegaan, mogelijk is de uitval daar een gevolg van.'' Ook is het opleidingsniveau van docenten toegenomen.