Nieuws Actueel

Meer afhankelijkheid van bijstand in Noorden

Van onze redactie 16 februari 2015

Het gaat om regio's aan de randen van het land waar de inwonersaantallen teruglopen. Het statistiekbureau wijt de toename van de uitkeringsafhankelijkheid in deze krimpgebieden onder meer aan verslechterde economische omstandigheden. De werkgelegenheid ging hier bovengemiddeld hard achteruit, en is het moeilijker geworden om in de omgeving een baan te vinden.

Carrièreperspectieven Verder speelt mee dat mensen met goede carrièreperspectieven naar de steden in het westen trekken. Uitkeringsgerechtigden blijven vaker in de regio achter.