Nieuws Actueel

Meer blanco en ongeldig gestemd

Van onze redactie 19 maart 2015

Image 4815243

Tijdens de vorige Statenverkiezingen waren er 20.853 blanco en ongeldige stemmen, oftewel 0,3 procent van het totaal aan uitgebrachte stemmen. Ditmaal was dat 0,6 procent van alle stemmen. Ter vergelijking: bij de laatste landelijke verkiezingen in 2012 was 0,4 procent van de stemmen ongeldig of blanco.

'Afschaffen' Een stem is blanco als op het ingeleverde stemformulier niets is ingevuld. Bij ongeldige stemmen zijn bijvoorbeeld meerdere vakjes ingekleurd, of heeft de kiezer iets anders gedaan op het stembiljet. Zo passeerden woensdag op sociale media meerdere foto's van ongeldige stemmen. ,,Afschaffen!!'' schreef iemand bijvoorbeeld op zijn stembiljet.