Nieuws Actueel

Meer dan 500 beschikbare flexkrachten op Twentse basisscholen

Van onze redactie 22 juni 2015

School thinkstock

Werk en zekerheid Het mobiliteitscentrum komt er vanwege de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) van minister Lodewijk Asscher. Deze stelt de afzonderlijke schoolbesturen in de regio bij ziekte of zwangerschapsverlof van vast personeel voor problemen. Wanneer ze na het inwerkingtreden van de WWZ een invaller inschakelen, geldt de inzet van deze persoon als een tijdelijk dienstverband. Na drie invalbeurten bij dezelfde werkgever, zou de laatste de leerkracht in dienst moeten nemen. Onbetaalbaar In het onderwijs dreigt de nieuwe wet onbetaalbaar te worden, zo stelde schoolbestuurder Jan Morsink van katholiek schoolbestuur Konot (Oldenzaal en Dinkelland) eerder dit jaar. Hij voorspelde dat Konot bij ziekte van de leerkracht eventueel schoolklassen naar huis moet sturen. Dat kan niet de bedoeling zijn, redeneert het Onderwijsbureau Twente. Primair en voortgezet onderwijsHet opent vanaf 1 juli vanuit een nieuw kantoor de inschrijving voor onderwijsmensen. „Wij werken voor leerkrachten en onderwijsassistenten in primair en voortgezet onderwijs”, zegt directeur Leo Rondhuis, die zo’n 500 tot 1000 invallers verwacht. Het centrum organiseert het werk zo dat een invaller nooit drie keer achter elkaar bij hetzelfde bestuur aan de slag gaat. Meer baanzekerheid Het Onderwijsbureau Twente weet nu al zeker dat circa vijftien schoolbesturen (ruim honderd scholen) in Oost-Nederland gebruik maken van de diensten van het flexcentrum. Dat moet regelen dat bij uitval ’s morgens een invaller voor de klas staat. Scholing en begeleiding rekent het mobiliteitscentrum ook tot haar taak. In feite omzeilt het mobiliteitscentrum de bedoeling van de WWZ om jonge afstudeerders van de pabo meer baanzekerheid te geven. Leo Rondhuis: „Het klopt dat wij de invallers geen vast contract bieden. Maar ze hebben via ons wel meer kans op werk.”

Foto: Thinkstock