Nieuws Actueel

Meer en meer koeien

Martijn Vervest 26 juni 2014

Melkveehouders anticiperen op de afschaffing van de melkquota in 2015 door hun veestapel uit te breiden. Het aantal melk- en kalfkoeien is in een jaar tijd met zo'n 19.000 dieren toegenomen tot bijna 1,6 miljoen. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen 15 jaar, blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling in april.Er is ook een toename zichtbaar bij het jongvee voor de fokkerij. Dit aantal is gestegen met 62.500 naar 1,31 miljoen dieren. Het aantal vleeskalveren en overig jongvee dat bestemd is voor de slacht, nam daarentegen licht af. In totaal zijn er in Nederland nu zo'n 4 miljoen koeien, 2 procent meer dan in bij de telling van vorig jaar.MelkquotaDe melkquota werden 30 jaar geleden ingevoerd in Europa om een overschot aan melk te voorkomen. Door de groeiende wereldvraag naar melk en melkproducten is de noodzaak van de maatregel verdwenen. Per 1 april 2015 wordt er door Brussel geen limiet meer gesteld aan de hoeveelheid melk die mag worden geproduceerd.MilieuNiet iedereen is blij met de afschaffing van de melkquota. Volgens Milieudefensie neemt de omvang van de veestapel sneller toe dan verwacht. De milieuorganisatie wil dat het kabinet ingrijpt om de groei in te bannen, bijvoorbeeld door het instellen van een quotum op het aantal melkkoeien in Nederland. ,,We hebben in Nederland al een mestprobleem en dat wordt met de groei van de melkveehouderij alleen maar groter'', zegt Jacomijn Pluimers van Milieudefensie.CijfersUit de landbouwcijfers die donderdag zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), komt verder naar voren dat Nederland in april iets meer biggen en iets minder varkens telde dan een jaar eerder. Het aantal kippen steeg met ruim 5 miljoen tot 103 miljoen dieren. Er kwamen vooral meer vleeskuikens bij.AfnameDe afname van het aantal boerenbedrijven zet wel door. In april waren er in Nederland ruim 65.000 land- en tuinbouwondernemingen. Dat zijn er 3 procent minder dan in april vorig jaar en ongeveer een derde minder dan begin deze eeuw.