Nieuws Actueel

Meer flexwerkers in Nederland

Van onze redactie 18 september 2015

Image 5251555

Het aantal werknemers met zo'n arbeidsrelatie neemt al een aantal jaren toe. De nu aangegeven stijging kwam vooral op het conto van oproep-, inval- en uitzendkrachten, maar ook van tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract. Onlangs meldde het statistiekbureau al dat vooral de uitzendkrachten hebben bijgedragen aan de banengroei in het afgelopen jaar.

Het aantal werkenden dat als zelfstandige aan de slag is, nam ten opzichte van een jaar geleden met 32.000 toe. Dat waren voornamelijk zelfstandigen zonder personeel. Deze groei was vergelijkbaar met die in eerdere jaren. Het CBS constateerde wel dat het aantal werknemers met een vaste aanstelling al geruime tijd afneemt, Naar de daling met 28.000 was minder groot dan in eerdere jaren.

Het totaal aantal mensen met betaald werk bleek in augustus ten opzichte van een jaar eerder met 84.000 te zijn toegenomen. De afgelopen drie maanden kwamen er 12.000 werkenden bij. Er waren vooral meer werkenden met een voltijdsbaan van 35 uur of meer per week. Ook was er een relatief sterke toename van mensen met een deeltijdbaan van minder dan 12 uur per week.