Nieuws Actueel

Meer freelancers, minder omzet

Martijn Vervest 14 oktober 2015

Zzp groot

Het aantal freelancers en flexwerkers blijft toenemen. In het derde kwartaal van 2015 steeg het aantal aan Tentoo verbonden freelancers met bijna 11 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het payrollbedrijf in de nieuwe kwartaalmonitor. Ook het aantal opdrachtgevers nam flink toe (ruim 11 procent). De gemiddelde omzet van freelancers nam af met ruim 3 procent, onder meer door de toenemende concurrentie op de mflexmarkt. Het gemiddeld aantal uren dat freelancers werkten, daalde ook in het derde kwartaal. Er was sprake van een afname van bijna 5 procent. Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo Payroll: "Al jaren neemt het aantal flexibele arbeidskrachten toe, en daardoor ook de onderlinge concurrentie. Aangezien het aantal opdrachten niet evenredig steeg, konden freelancers gemiddeld minder uren werken. Daarnaast trekt de economie aan en durven bedrijven medewerkers steeds vaker in vaste dienst te nemen. Dat gaat ten koste van het aantal uren dat freelancers kunnen maken."Opnieuw toename aantal vrouwelijke freelancers Net als in het tweede kwartaal steeg het aantal vrouwelijke freelancers explosief. Viel er toen nog een toename van ruim 15 procent te noteren, in het derde kwartaal groeide het aantal vrouwelijke freelancers met ruim 17,5 procent. Het omzetverschil tussen mannen en vrouwen groeide in het derde kwartaal met bijna 5,5 procent.