Nieuws Actueel

Meer meldingen discriminatie op internet

Van onze redactie 19 januari 2015

In totaal verwerkte MiND 305 meldingen. De meeste gingen over de discriminatie op grond van ras (159). 40 procent daarvan ging over personen met een donkere huidskleur (63). Ook discriminatie van Marokkanen (48) en autochtone Nederlanders (30) werd veel gemeld.

Het meldpunt internetdiscriminatie is in 2013 opgericht op initiatief van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.