Nieuws Actueel

'Meer mensen onvindbaar voor schuldeisers'

Van onze redactie 11 november 2014

Het gaat om mensen die geregistreerd staan in het Centraal Krediet Informatiesysteem en die niet te bereiken zijn. In de praktijk betekent dit dat de kredietverlener na herhaalde pogingen geen contact met deze mensen heeft kunnen leggen. Volgens het BKR is er een parallel zichtbaar tussen het toenemend aantal schulden en de stijging van mensen met de notering 'onbereikbaar’.