Nieuws Actueel

Meer ouderen met vast contract

Martijn Vervest 10 juni 2014

Het aantal oudere werknemers met een vaste baan is de afgelopen 12 jaar gestegen. Dit komt doordat werknemers langer blijven doorwerken, meldde het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) dinsdag.Tussen 2001 en 2013 is het aandeel werknemers met een vaste baan binnen de werkzame beroepsbevolking teruggelopen van 88 naar 85 procent. Onder 55-plussers nam het aandeel juist toe. Lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in 2006 nog op 61 jaar, in 2013 was dat opgelopen tot bijna 64 jaar. In 2006 is een start gemaakt met de versobering van pensioenregelingen.ZelfstandigeHet zijn vooral werknemers met een vaste arbeidsrelatie die langer doorwerken. In 2013 was 72 procent van de werkende 60-plussers een werknemer met een vaste baan, in 2001 was dat nog 53 procent. Het aantal zelfstandigen onder 60-plussers groeide ook, maar veel minder sterk. Zelfstandigen werkten altijd al langer door.FlexibelWerknemers hebben steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie. Tussen 2001 en 2013 nam het aantal werkenden met een vaste baan met ruim 300.000 af, terwijl het aantal met een flexibele arbeidsrelatie met bijna 400.000 is toegenomen.JongerenOnder jongeren is de toename van flexwerk het sterkst. Bij de 15- tot 25-jarigen liep het aandeel flexwerkers op van 34 procent in 2001 naar 55 procent in 2013. Sinds 2010 zijn er meer jongeren met een flexibele dan met een vaste baan.