Nieuws Actueel

Meer recreatie langs Houtribdijk

Rijkswaterstaat, provincie Flevoland en gemeente Lelystad trekken samen op in de versterking van de Houtribdijk en de recreatieve ontwikkeling van de Lelystadse kust, meldt het AD.

Van onze redactie 26 februari 2016

Houtribdijk

In het stadhuis in Lelystad tekenden de partijen hiervoor drie overeenkomsten. Samen met de dijkversterking krijgt de kust nieuwe recreatieve voorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van een watersportstrand, uitbreiding van het Mountaindijk-parcours en een Waterwandelroute.

De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, de Houtribdijk, voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Onderzoek door Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat de dijk ophogen niet nodig is, maar hij zal dus wel worden versterkt. Het is dan de bedoeling dat ook het watersportstrand wordt aangelegd.