Nieuws Actueel

Meer vacatures, minder werkloosheid in Twente

Van onze redactie 26 juni 2015

Samenwerking thinkstock

Dat blijkt uit de Arbeidsmonitor van de Regio Twente. Het overzicht laat een stabiel werkloosheidspercentage zien voor Twente: 7,6 procent. Dat is gelijk aan het jaargemiddelde over 2014. Landelijk bedraagt het werkloosheidspercentage 7,4 procent.

CBS-cijfers Twente telde eind april met die 7.6 procent circa 25.000 werklozen. De werkloosheid in de regio is procentueel en absoluut het hoogst in Enschede (9.4 procent, 8000) en Almelo (9.9 procent, 3000). De Arbeidsmonitor gaat bij die berekening tegenwoordig uit van de CBS-cijfers, die op een andere berekeningsmethode zijn gebaseerd dan de methode die eerder door de monitor werd gevolgd. Bij de oude methode kende Enschede een werkloosheid van circa 17 procent. De huidige berekeningen laten in de grootste stad van Twente een daling van de werkloosheid zien.

Niet laten registreren De afname van het aantal werkzoekenden betekent niet dat ook ruim 700 streekgenoten in Twente een baan hebben gevonden. De daling kan ook het gevolg zijn van het feit dat mensen zich niet langer als werkzoekende laten registreren.

Uitzendbranche en zelfstandigen Het aantal vacatures groeit regionaal en landelijk vanaf het vierde kwartaal van 2014. De Enschedese wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarkt, signaleert een afname van het aantal werklozen en werkloosheidsuitkeringen.De groei van het aantal banen doet zich vooral voor in de uitzendbranche en voor zelfstandigen. Het aantal mensen met een ww-uitkering is gedaald; van 18.000 eind maart naar 17.000 eind april. 7,6% is het werkloosheidspercentage in Twente. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,4%.

Foto: Thinkstock