Nieuws Actueel

Meer vrouwen, hoger bbp

Martijn Vervest 15 september 2015

Werk vrouw start up groot

Als vrouwen in Nederland net zoveel gaan werken als mannen, kan het bruto binnenlands product (bbp) met 3 procent groeien. Dat zegt het Economisch Bureau van ABN AMRO.Wereldwijd heeft Nederland procentueel het laagste aantal werkende vrouwen met een fulltimebaan. Slechts 25 procent van de werkende, Nederlandse vrouwen heeft een volledige baan. Daarmee 'overtreft' ons land Zwitserland, de nummer twee op de lijst, ruimschoots. In het Alpenland ligt dat percentage op 55. Daar staat tegenover dat ons land met 75 procent momenteel wereldwijd koploper is in het percentage vrouwen dat in deeltijd werkt."Om het bbp te laten stijgen, zijn meer vrouwen in een fulltimebaan of meer uren in deeltijd werken nodig. In onze raming hebben we ook rekening gehouden met de lagere verdiensten van vrouwen. Enerzijds werken ze vaker in minder goed betaalde sectoren. Daarnaast bestaat er nog steeds een loonkloof, waardoor vrouwen minder verdienen dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk", licht econoom Maritza Cabezas van ABN AMRO toe.Volgens de economen van de bank kan de arbeidsparticipatie van vrouwen verbeteren door te zoeken naar meer balans tussen werk en privéleven. In landen waar de ouders de zorg voor kinderen delen, is de arbeidsparticipatie van vrouwen hoger. De overheid kan dat stimuleren. Zo krijgen ouders in Zweden en Frankrijk die het verlof gelijk verdelen, een extra bonus.De economen onderzochten voor 28 landen hoeveel het bbp kan toenemen bij een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. In opkomende landen als Turkije, Mexico en Chili werken nog relatief weinig vrouwen, waardoor het economisch potentieel daar hoog is. Scandinavische landen lopen voorop bij de arbeidsdeelname van vrouwen, waardoor de potentiële groei van het bbp in die landen beperkter is.Met een mogelijke toename van 3 procent neemt Nederland internationaal gezien een middenpositie in.