Nieuws Actueel

Meer werk door handel

Martijn Vervest 17 oktober 2014

De internationale handel heeft de werkgelegenheid de afgelopen jaren flink gestimuleerd. Bedrijven in deze sector waren in 2012 goed voor ruim 2,2 miljoen banen in Nederland. In 1988 waren dit er nog 1,5 miljoen. Dit is een groei van bijna 50 procent in ongeveer 25 jaar. Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een vrijdag verschenen rapport.Het aantal voltijdbanen groeide dankzij de export van goederen en diensten in 25 jaar met 40 procent. Die toename is bijna tweemaal zo groot als de groei in werkgelegenheid dankzij binnenlandse consumptie. In diezelfde periode nam de bevolking met 9 procent toe. Van alle banen in 2012 was bijna een derde te danken aan de export van goederen en diensten, stelt het CBS.Nieuwe banenTen opzichte van 1988 steeg het aantal banen in de dienstensector het meest; van 400.000 naar ruim 800.000 in 2012. Dit zijn voor een deel nieuwe banen, maar er was ook sprake van een verschuiving van niet-export gerelateerde banen naar banen die wel samenhangen met de export. Dit gebeurde vooral in de landbouw en industrie, aldus het statistiekbureau.SectorenDe toename was het meest zichtbaar in de groot- en detailhandel, de ICT- en uitzendbranche. "Deze sectoren zijn in staat te profiteren van de toegenomen internationalisering", zegt het CBS. Het aantal banen door de goederenexport groeide met 18 procent minder snel.CrisisTijdens de economische crisis ging het met de werkgelegenheid bij bedrijven met buitenlandse betrekkingen ook beter dan bij een doorsnee Nederlands bedrijf. "Bedrijven die internationaal actief zijn, bleken qua werkgelegenheid beter in staat de economische crisis het hoofd te bieden.""Dit rapport onderstreept hoe belangrijk buitenlandse handel is. Daar kunnen we op voortbouwen, te meer nu er nieuwe markten in Afrika en Azië zijn ontstaan", liet minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) in een reactie weten. "Met veel kansen voor Nederlandse bedrijven, vooral ook het midden- en kleinbedrijf, om daar zaken te doen. Dat is goed voor ondernemingen, werknemers en consumenten."