Nieuws Actueel

Meerderheid corporaties steunt huurplan

Van onze redactie 30 juni 2015

Image 5045312

Daarmee is het sociaal huurakkoord dat begin juni op bestuursniveau werd gesloten tussen Aedes en huurdersorganisatie Woonbond definitief door beide partijen bekrachtigd. De achterban van Woonbond stemde afgelopen zaterdag vrijwel unaniem in met de afspraken.

Volgens het akkoord stijgen de huren van sociale huurwoningen jaarlijks gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage plus 1 procent.

Omdat de maximale huurverhogingen wettelijk worden vastgesteld, hebben Aedes en Woonbond de zegen nodig van minister Stef Blok (Wonen). De bewindsman zei eerder al in reactie op het plan dat hij eerst de effecten op de huurtoeslagen wil laten doorrekenen. Hij wees er ook op dat de honderdduizenden sociale woningen in particuliere handen niet in de afspraken zijn meegenomen.