Nieuws Actueel

Melkveebedrijf familie Stokkers investeert miljoen in nieuwe stal

Van onze redactie 21 juli 2015

Stokkers Melkveebedrijf Lenneke Lingmont

De maatschap van Bendine, Freddie en hun zoons Arjan en Edwin Stokkers neemt de forse restschuld bij de bank voor lief. De oude stal, gebouwd in 1978, was afgeschreven. Te krap en gedateerd, te weinig mestopslag. Daarbij komt dat het Europese melkquotum per 1 april is afgeschaft, waardoor boeren meer melkkoeien kunnen houden. Bovendien is de rentestand momenteel historisch laag. "En we hebben het geluk dat we in onze beide zoons opvolgers voor ons familiebedrijf hebben", glundert Bendine Stokkers. "Daarmee investeer je ook in je kinderen. De nieuwe stal kan dertig jaar mee."

‘Voorlopig genoeg geïnvesteerd’Maar in tegenstelling tot menig collega-melkveebedrijf doet de familie Stokkers het met de uitbreiding van haar veestapel rustig aan. De oude stal telde 75 koeien, de nieuwe 80. "Uitbreiden is altijd nog mogelijk, maar we hebben voorlopig wel even genoeg geïnvesteerd. Alleen al voor onze eigen gemoedsrust is het beter dat we langzaam groeien", stelt Bendine vast. "Vergeet ook niet dat de melkprijs laag is. Momenteel 30 cent voor een liter, terwijl 32 of 33 cent kostendekkend zou zijn. We doen er dus wat geld bij ja. Een derde van de melkveehouders zit in liquiditeitsproblemen. Als wij een hele vrachtwagen vol nieuw vee hadden aangeschaft, zouden wij vast ook in de problemen zijn gekomen. Nu gelukkig niet."

Strenge mestregelsBovendien brengt schaalvergroting door de strenge mestregels volgens haar veel extra kosten met zich mee. En: meer vee, betekent meer grond dan de huidige 45 hectare om de dieren fatsoenlijk te kunnen weiden. "De grondprijs is in deze omgeving erg hoog, tussen de 6 en 8 euro per vierkante meter. Die prijs stijgt." Qua ruimte en voorzieningen kan de koeienstapel van de familie uitgroeien tot ongeveer 120. De nieuwe melktank heeft een capaciteit van 12.000 liter. Nu wordt er 6.500 liter per drie dagen opgeslagen. In de nieuwe ligboxenstal zijn de modernste voorzieningen aangebracht die bijdragen aan een duurzame en efficiënte bedrijfsvoering. De koeien hebben meer bewegingsvrijheid dankzij 4 meter brede looppaden. De hele dag rolt een mestrobot door de stal. Het toerental van de melkmachine past zich automatisch aan de 'zuigkracht' die een individuele koe bij het melken vraagt. Dat resulteert in een laag energiegebruik. De voorkoeling van verse melk gebeurt met een peperdure koelinstallatie, supersnel en dus energiezuinig. De vloer in de stal is 'emissiearm'. Speciale roosters voorkomen dat urine in aanraking komt met mest, wat gunstig is voor de ammoniakuitstoot. Door het hoge dak en de open ramen is het leefklimaat voor de dieren prettiger. Er waait een lekker briesje.

Bendine legt alles uit tijdens de rondleidingen die zij en vier andere boerinnen in de buurt wekelijks op hun bedrijven geven.

Foto: Lenneke Lingmont