Nieuws Actueel

'Mening van buurt over opvang niet belangrijk'

Van onze redactie 29 september 2015

Image 5288056

Er is in de Dordtse politiek verbazing en irritatie over de geheime locatie die het college op het oog heeft voor crisisopvang van honderd vluchtelingen. De gemeenteraad praat vandaag over dat plan, ook al heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog altijd niet aangeklopt om opvangplekken.De locatie wordt volgens woordvoerder Mark Benjamin van het college onder de pet gehouden om geen onnodige onrust te zaaien in de buurt. ,,Het is immers nog maar zeer de vraag of het COA gebruik wil maken van het aanbod. Mocht de gementeraad vandaag akkoord gaan en zou die plek daadwerkelijk in beeld komen, dan gaan we natuurlijk met belanghebbenden in gesprek. Maar het college heeft niet gezegd dat dit plan afhankelijk is van groen licht uit de buurt.'''Respectloos'Irene Koene (VVD) is verbijsterd over die gang van zaken. ,,Je kunt toch alleen maar zo'n plek aanbieden bij het COA als de omgeving er ook in gekend is? Het is respectloos, zeker omdat voor de realisatie van bij wijze van spreken een fontein er wel volop inspraak is en bij zoiets als dit kan het college kennelijk zomaar een besluit nemen. Dat moet je eigenlijk niet willen. Dit moet je zorgvuldig voorbereiden.'' Zij pleit voor openheid, net als onder anderen Nelleke de Smoker (D66). ,,Ik wil de argumenten horen waarom voor een plek is gekozen. Wees daar open over.'' Zij zou er geen voorstander van zijn als de gemeenteraad vertrouwelijk zou worden geïnformeerd. De Smoker wil het college desnoods met een motie dwingen de locatie te noemen. ,,Maar ook als dat niet gebeurt, dan zullen we instemmen. Het belang van de vluchteling staat 'voor ons voorop.'Het argument dat er onnodige onrust ontstaat in de omgeving snijdt volgens De Smoker geen hout. ,,Vroeg of laat komt dat verzoek een keer. Zou Dordt dan de enige gemeente zijn die niet hoeft bij te springen? Dat lijkt me sterk.''Het zou in Dordrecht gaan om crisisopvang voor maximaal 72 uur, zegt Benjamin. Elders is de opvang op verzoek van het COA verlengd, zoals vorige week in Rotterdam, terwijl het in Maassluis bij 72 uur bleef. ,,En dat zal ook in Dordt het geval zijn. Na drie dagen is het echt afgelopen,'' aldus Benjamin.