Nieuws Actueel

'Menselijke maat verloren bij politie'

Van onze redactie 27 november 2014

Agenten stellen ook dat de communicatie met de leidinggevenden stroef verloopt en zijn bovendien ontevreden over de manier van leidinggeven. Verder hebben ze weinig vertrouwen in hun werkgever en de beleidsmakers in 'Den Haag'.

Volgens de onderzoekers is dit mogelijk beïnvloed door de huidige reorganisatie van de politie voor de invoering van de Nationale Politie. Vooral werknemers in de lage salarisschalen voelen zich daar niet bij betrokken.

Politiemensen zijn wel tevreden over het werk dat ze moeten doen.