Nieuws Actueel

Mensenhandel in Eindhoven blijkt lastig aan te pakken

Van onze redactie 29 november 2014

Een door de gemeente geregisseerd overlegorgaan met vertegenwoordigers van politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Marechaussee, Immigratie- en Naturalisatiedienst en de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Complex Deze organisaties werken nu, als de signalen voor mensenhandel al worden herkend, volgens de gemeente onvoldoende samen. Terwijl dat volgens de onderzoekers dé manier is om resultaten te boeken.

De gemeente stelt dat mensenhandel een complexe vorm van criminaliteit is die bovendien lastig is aan te pakken. De geregistreerde omvang is volgens de gemeente slechts een fractie van de werkelijke omvang.

Aangifte De aanpak van mensenhandel is moeilijk omdat er bij slachtoffers maar weinig bereidheid is om aangifte te doen. Ook is de politie verplicht om in te grijpen bij vermoedens van mensenhandel. Hierdoor blijven kopstukken vaak buiten beeld.

De gemeente steekt de komende 2 jaar 2 keer ruim 400.000 euro in projecten ter preventie en rond de nazorg bij mensenhandel.