Nieuws Actueel

Mickey's kinderopvang in de problemen

Bram de Vrind 28 augustus 2015

Kinderopvang starten kinderen groot

Mickey's kinderopvang heeft bij de rechtbank uitstel van betaling aangevraagd en wil inventariseren welke maatregelen getroffen kunnen worden om het bedrijf te redden. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

Een teruglopende vraag naar kinderopvang is volgens Mickey's de voornaamste reden van de financiële problemen. Directeur-bestuurder Sandra de Boer laat weten dat een nieuwe reorganisatie vervelend is voor ouders, kinderen en medewerkers, maar onvermijdelijk. Zij verwacht dat door deze maatregelen versneld door te voeren Mickey's snel weer een financieel gezonde organisatie kan worden.

160 werknemersBij Mickey's kinderopvang werken 160 mensen. Het bedrijf verzorgt kinderopvang in Amersfoort, Harderwijk, Hoofddorp, Houten, Leusden, Soest en Zwolle.