Nieuws Actueel

Miljardenclaim tegen Rabobank

Martijn Vervest 4 juni 2014

De stichting Renteswapschadeclaim dient binnenkort een massaclaim in tegen de Rabobank. Volgens de stichting heeft de bank financiële producten waarmee ingespeeld kan worden op wisselende rentestanden aan zijn klanten verkocht, terwijl medewerkers van Rabobank tegelijkertijd betrokken waren bij het manipuleren van de Euriborrente. Als de claim wordt toegewezen, kan de schade voor Rabobank oplopen tot 7 miljard euro, meldde de stichting woensdag.Klanten zouden, aldus de stichting, nooit de zogenoemde renteswaps hebben gekocht als toen al de rentefraude bekend was geweest. Rabobank zou vanaf 2001 voor 12 miljard euro de renteswaps aan het midden- en kleinbedrijf hebben verkocht, en voor een soortgelijk bedrag aan grotere bedrijven. Bedrijven konden de swaps gebruiken om hun renterisico's op leningen te verminderen.LiborVorig jaar werd bekend dat medewerkers van Rabobank en een aantal andere Europese banken zich schuldig hebben gemaakt aan de manipulatie van de centrale Libor- en Euriborrentetarieven. Eerder dit jaar daagde een Nederlandse vastgoedonderneming Rabobank al voor de rechter in verband met de manipulatie.RenteswapsDe stichting eist dat de nog lopende en afgekochte renteswapcontracten worden vernietigd omdat de bank zich schuldig zou hebben gemaakt aan dwaling en bedrog. Volgens een woordvoerder wordt de claim op korte termijn ingediend. Dat gebeurt in eerste instantie ,,met een klein clubje'', maar een eventuele uitspraak zou voor alle bezitters van de renteswaps gelden.ReactieRabobank stelt in een reactie via de media kennis te hebben genomen van de actie van Renteswapschadeclaim en geeft geen inhoudelijk commentaar. Klanten die vragen of klachten hebben over hun lopende rentederivaat wordt aangeraden daarover met hun lokale bank in gesprek te gaan. Op zijn website wijst Rabobank erop dat renteswaps bedoeld zijn om de klant te beschermen tegen een stijgende rente. ,,Maar de klant profiteert niet van een dalende rente'', aldus Rabobank.