Nieuws Actueel

Miljoenen nodig om winkelhart Nijverdal aantrekkelijk regionaal koopcentrum te maken

Van onze redactie 15 oktober 2015

Geld ANP 1

Het collegebesluit is niet voorzien van een uitgebreide financiële paragraaf, die inzichtelijk maakt wat de kosten van de diverse nog te nemen maatregelen en toekomstscenario's zijn. In het onderliggende ambtelijk voorstel zijn echter wel enkele ramingen opgenomen, die in elk geval duidelijk maken dat met de uitwerking van het Masterplan de nodige miljoenen euro's zijn gemoeid.Betaald parkerenHet afschaffen van betaald parkeren op het maaiveld betekent dat de gemeente jaarlijks ruim een half miljoen euro misloopt aan parkeerinkomsten. Ondernemers en vastgoedeigenaren zijn bereid om gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van 250.000 euro per jaar in een centrumfonds te storten.Blauwe zoneAls die afspraak kan worden opgenomen in een juridisch bindende overeenkomst, moet de gemeente nog steeds dekking vinden voor een gat van 260.000 euro per jaar. En daar komen nog de kosten bovenop van de invoering van de blauwe zone in het centrum, met name voor de handhaving daarvan. Hiermee is zo'n 60.000 euro per jaar gemoeid.Foto: ANP