Nieuws Actueel

Miljoenenclaim rond centrumvoorziening Luttermolenconsortium afgewezen

Van onze redactie 13 februari 2015

Het consortium, waartoe ook de broers Johan en Herman Wessel uit De Lutte behoren met verschillende bv’s, had een claim van meer dan 7 miljoen euro bij de gemeente Losser op het bordje gelegd. Jacobs en de zijnen stelden de gemeente verantwoordelijk voor het feit dat er niet of nauwelijks commerciële ontwikkelingen mogelijk zijn in de enorme centrumhal die zij in eigendom hebben.

LeegstandHet gebouw, 7.000 vierkante meter groot, staat al jaren grotendeels leeg en verpaupert in rap tempo. Als het aan de projectontwikkelaar had gelegen was er allang grootschalige detailhandel geweest. Daar stak de provincie echter een stokje voor, omdat zij van mening is dat perifere detailhandel zich dient te vestigen in of nabij stedelijke gebieden en niet bij kleine kernen als De Lutte.

OpdelenAls Losser en het consortium vervolgens proberen een deal te sluiten om de oppervlakte op te delen in compartimenten van ongeveer 650 vierkante meter waarin alsnog detailhandel in de non-foodsector zou kunnen plaatshebben is het andermaal de provincie die adviseert om het bestemmingsplan op dat punt niet te wijzigen. En daarmee komen beide partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Tegenwerking en bedrogLuttermolen en de zijnen verwijten de gemeente stelselmatige tegenwerking, het niet nakomen van afspraken en bedrog. Volgens eigen zeggen loopt de schade in de miljoenen, doordat er geen ondernemer het aandurft in de centrumhal iets te beginnen. De claim van het consortium aan de gemeente Losser bedraagt 7.376.582 euro. En die claim hing als een donkere wolk boven de gemeente Losser.

In plaats van miljoenen op te strijken is de eisende partij veroordeeld in de proceskosten van iets meer dan 10.000 euro.

Foto: Thinkstock