Nieuws Actueel

Miljoenenhuis voor 'nop'

Rik Nizet 17 maart 2015

Miljoenen huis woning groot

Woningen van 1 miljoen of meer kennen een grotere onderhandelingsruimte dan gewone koopwoningen. Het verschil tussen de (initiële) vraagprijs en de uiteindelijke koopsom van een woning is 9,9 procent voor een gemiddelde koopwoning en 19,0 procent voor een woning van 1 miljoen of meer in Nederland.

Lees ook:Woningmarkt explodeertIn euro's uitgedrukt weet een gemiddelde koper dus zo'n 29.000 euro van de vraagprijs af te onderhandelen terwijl voor een miljoenenwoningen de gemiddelde afslag neerkomt op 292 duizend euro. Op miljoenenwoningen zit meer onderhandelingsruimte. Dit blijkt uit een analyse van een nog te verschijnen jaarrapport Miljoenenwoningen van onderzoeksbureau Calcasa.

Miljoenenwoningen kwart goedkoper aangekocht in de regio Groot-RijnmondIn de regio Groot-Rijnmond staan ongeveer 1.500 miljoenenwoningen met een gemiddelde waarde van 1,296 miljoen euro. In het afgelopen jaar is 46 procentvan de te koop staande miljoenenwoningen verkocht. Dit is een stijging van het aantal verkopen met 32,5 procent. De prijs steeg tegelijkertijd met 4,2 procent. Het verschil tussen de initiële vraagprijs en de uiteindelijke koopsom is met 23,1 procent het grootst in de regio Groot-Rijnmond. Het landelijk gemiddeld ligt rond de 19 procent. In euro's uitgedrukt is er 331 duizend euro van de vraagprijs af onderhandeld per miljoenenwoning in de regio Groot-Rijnmond.

3800 miljoenenwoningen in Gooi en VechtstreekOp de tweede plek staat de regio 't Gooi en de Vechtstreek met een afslag van 22 procent. In deze regio staan 3.800 miljoenenwoningen met een gemiddelde waarde van 1,368 miljoen euro. Er is het afgelopen jaar 45 procent van de te koop staande miljoenenwoningen verkocht met een fors verschil van 22,0 procent tussen vraag- en verkoopprijs. In euro's uitgedrukt is dit een verschil van gemiddeld 360 duizend euro. Het aantal verkopen is met 25,2 procent gestegen en de prijs met 3,2 procent.