Nieuws Actueel

Miljoenenimpuls voor creatief ondernemerschap

Rik Nizet 6 oktober 2015

Creatieve industrie miljoenenimpuls groot

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren de komende twee jaar 84 miljoen euro in het verder versterken van de kennisbasis van de creatieve industrie in Nederland.

Daarover hebben partijen afspraken gemaakt, meldt CLICKNL, een netwerkorganisatie voor deze topsector. Tot de creatieve industrie behoren bedrijven die zich bezig houden met bijvoorbeeld games, mode, media en design. De branche wil dat Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa is.

Ruim de helft van het investeringsbedrag, 49 miljoen euro, betreft publiek-private allianties waarbij bijvoorbeeld mbo- en hbo-instellingen samen met het bedrijfsleven werken aan aantrekkelijk onderwijs en innovatie. Verder steekt de overheid 32 miljoen euro in het verbeteren van de infrastructuur van de sector. Andere topsectoren dragen nog eens 3 miljoen euro bij in gezamenlijke projecten.