Nieuws Actueel

Miljoenennota: Bedrijven leveren wél veel geld in

Van onze redactie 12 september 2015

Image 5233694

,,Nederland heeft zich ontworsteld aan de crisis,'' schrijft de minister van Financiën in het voorwoord van de Miljoenennota, die het AD heeft ingezien. De economie groeit weer, komend jaar met 2,4 procent. Toch wil de werkloosheid maar niet echt omlaag. Volgend jaar zijn er nog 605.000 mensen zonder baan, becijfert het Centraal Planbureau in de financiële bijsluiter van de Rijksbegroting, de Macro-Economische Verkenning. Met een lastenverlichting van 5 miljard euro hoopt het kabinet de banenmachine op gang te krijgen.Mager plusjeVooral gezinnen met werkende ouders merken dat in de portemonnee. Werkenden gaan er gemiddeld 2,5 procent op vooruit. Voor pensioengerechtigden en uitkeringsgerechtigden zit er minder in het vat: voor hen resteert onder de streep een mager plusje van 0,2 procent.De afgelopen weken lekte het positieve nieuws uit alle hoeken en kieren van de Trêveszaal. Zelfs minister-president Mark Rutte moest dat vrijdag erkennen. ,,Ik doe dit nu 5 jaar en het hoort er blijkbaar bij. Het gebeurt helaas ieder jaar. Het is een onderdeel van de traditie van Prinsjesdag waar ik me ongelooflijk aan erger."Na jarenlang sappelen was er eindelijk goed nieuws en dat mocht van de daken worden geschreeuwd, vond de coalitie. De oppositie had het nakijken, maar krijgt nu munitie aangereikt door het CPB. Huishoudens mogen erop vooruitgaan, het bedrijfsleven levert 800 miljoen euro in. En de collectieve lastendruk neemt toe van 37 naar 37,1 procent. Ofwel: van elke euro die in Nederland komend jaar verdiend wordt, moet 37,1 cent afgedragen worden aan belastingen en premies.Schijn bedriegt ook bij het begrotingstekort. Met 1,5 procent - het CPB verwacht zelfs 1,4 procent - blijft Nederland keurig binnen de eisen van het Europese Stabiliteitspact, de zogeheten 3 procentnorm. Maar die daling is vooral te danken aan de economische groei. Als de invloed van economische schommelingen buiten beschouwing wordt gelaten, loopt het zogeheten structurele tekort zelfs op.