Nieuws Actueel

Miljoenenschade voor Twentse bedrijven door 'traag' sluisonderhoud

Van onze redactie 18 oktober 2015

Image 5349106

Voor belangenorganisaties EVO en Port of Twente is dat aanleiding om er bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor te pleiten alles in het werk te stellen om de stremming van het kanaal zo kort mogelijk te houden. Rijkswaterstaat gaat bij de aanbesteding uit van 16 werkuren per dag, waardoor de sluizen gedurende 35 dagen niet bruikbaar zijn. Het Twentse bedrijfsleven pleit voor een 24-uurs werkdag.

De belangenorganisaties onderschrijven de noodzaak van onderhoud aan de sluizen in het Twentekanaal. "Maar het productieproces van veel bedrijven is afhankelijk van de aan- en afvoer van producten over het Twentekanaal. Daarom moet de vertraging zoveel mogelijk worden beperkt."